Historia i działalność firmy – nowe technologie w systemach alarmowych i ochrony obwodowej

Historia

Przedsiębiorstwo ATLine powstało w 1993 w Łodzi z inicjatywy dwóch absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. W tym czasie postanowili oni połączyć siły prowadzonych dotychczas odrębnych firm i wykorzystując bogate doświadczenie oraz wiedzę każdego z nich, stworzyć zupełnie nowe przedsięwzięcie. Wdrażanie zaawansowanych technologii systemów alarmowych było głównym założeniem ich pracy, dlatego wkrótce ATLine zyskało status lidera wśród firm specjalizujących się w elektronicznych systemach ochrony obwodowej i wewnętrznej.
Już w pierwszym roku po wejściu na rynek firma ATLine czynnie włączyła się w życie branży poprzez udział w sympozjach, targach i prezentacjach, gdzie jej członkowie zaprezentowali wiele cennych informacji na temat nowoczesnych systemów alarmowych. Owocem tej pracy było wiele zaawansowanych technologicznie systemów ochrony stworzonych na potrzeby Telekomunikacji Polskiej S. A., Wojska Polskiego, Polskich Sieci Elektroenergetycznych i innych instytucji oraz Klientów indywidualnych.

Działalność

Obecnie działalność firmy ATLine skupia się na kompleksowym projektowaniu i wykonawstwie systemów ochrony technicznej oraz na dystrybucji systemów ochrony obwodowej. Szeroki asortyment oferowanych produktów oraz doświadczenie sprawiają, że każde proponowane przez nas rozwiązanie jest uszyte na miarę potrzeb Klienta.

Nasza firma i pracownicy posiadają szereg uprawnień pozwalających na podejmowanie projektów z większości sektorów rynku. Posiadamy m. in.:

  • Kancelarię Tajną,
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego oraz Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego do klauzuli tajne
  • Koncesję MSWiA Nr 1056/00,
  • Koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów oraz obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
  • Akredytowany system teleinformatyczny,
  • Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki i etatowego Inspektora Ochrony Radiologicznej,
  • Wdrożony certyfikat ISO 9001:2008 oraz AQUAP 2110:2009.
  • Zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
  • Uprawnienia do projektowania instalowania i konserwacji Systemów Zabezpieczeń Technicznych Stopni 1-4/NO w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, Telewizji Dozorowej, Kontroli Dostępu
  • Świadectwa kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych bez ograniczeń,