Bariery wielu technologii

Zaawansowane technologicznie bariery wielu technologii


Łączą w sobie działanie trzech elementów: bariery podczerwieni, bariery mikrofalowej oraz czujki mikrofalowej wykorzystującej efekt Dopplera, które chronią dół kolumn i tym samym pomagają chronić martwy punkt strefy mikrofali. Dlaczego są tak skuteczne?

Dzięki zsynchronizowanej pracy trzech różnych technologii, omawiana bariera zapewnia najwyższą ochronę, optymalny poziom bezpieczeństwa, a także niezawodność działania. W barierach potrójnej technologii, każdy z elementów spełnia inne zadanie. Aby wiązki podczerwieni działały prawidłowo, są synchronizowane przewodowo, bariera mikrofalowa ma zapewnić pracę urządzania w każdych warunkach atmosferycznych, natomiast czujka mikrofalowa chroni dół kolumn. Sprawność działania całego systemu opiera się na pracy nadajnika oraz odbiornika. Barier posiadają zamontowaną w każdej kolumnie barierę mikrofalową i podczerwieni. Nadajnik wysyła wiązkę fal do odbiornika gdzie następuje analiza odebranego sygnału. Bariera podczerwieni wykorzystuje zjawisko tłumienia energii wiązki promieniowania elektromagnetycznego z zakresu podczerwieni, natomiast bariera mikrofalowa wykorzystuje mikrofalę wysokiej częstotliwości. Jeżeli odbiornik otrzyma sygnał o zmienionej charakterystyce wywołany przez intruza, wówczas włącza się alarm. Umieszczona na każdej kolumnie dopplerowska czujka mikrofalowa służy do ochrony tzw. stref martwych. Jej zasada działania polega na emisji mikrofal, które odbijają się od obiektów i część z nich wraca z powrotem do czujki gdzie następuje porównanie częstotliwości fali wysłanej z odebraną. Można powiedzieć, że czujka jest szerokokątnym radarowym miernikiem prędkości. Jeżeli w jej zasięgu nic się nie porusza, to czujka nie generuje alarmu.

Najwyższej jakości parametry techniczne, w które wyposażone są omawiane bariery, sprawiają, że znajdują one zastosowanie przede wszystkim w trudnych instalacjach oraz miejscach podwyższonego ryzyka, takie jak więzienia czy elektrownie. W przeciwieństwie do prostych, nieskomplikowanych systemów, omawiane bariery oferują inteligentną analizę sygnału, przetwarzanego za pomocą logiki rozmytej, a także możliwość różnego ustawienia elementów omawianego systemu, w zależności od potrzeb i uwarunkowań środowiska.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami. Nasi doradcy pomogą wybrać Państwu odpowiedni system, dostosowany do Państwa potrzeb, a biuro projektowe pomoże przygotować odpowiedni projekt zabezpieczenia obiektu.

mini-Apiris
APIRIS 3100 jest wydajną barierą łączącą trzy technologie – barierę podczerwieni, barierę mikrofalową oraz czujkę mikrofalową. Bariera korzysta z nich w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony. Wiązki podczerwieni są synchronizowane przewodowo, bariera mikrofalowa operuje w każdych warunkach atmosferycznych, a czujka mikrofalowa Dopplera chroni dół kolumn.