Bariery wielu technologii

Bariery wielu technologii łączą działanie trzech elementów: bariery podczerwieni, bariery mikrofalowej oraz czujki mikrofalowej wykorzystującej efekt Dopplera. Parametry techniczne, inteligentna analiza sygnału (przetwarzanego za pomocą logiki rozmytej) oraz możliwość konfiguracji poszczególnych elementów w zależności od potrzeb i uwarunkowań środowiska sprawiają, że bariery wielu technologii znajdują zastosowanie przede wszystkim w obiektach podwyższonego ryzyka, takich jak zakłady karne, elektrownie i obiekty wojskowe.

 

mini-Apiris
APIRIS 3100 jest wydajną barierą łączącą trzy technologie – barierę podczerwieni, barierę mikrofalową oraz czujkę mikrofalową. Bariera korzysta z nich w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony. Wiązki podczerwieni są synchronizowane przewodowo, bariera mikrofalowa operuje w każdych warunkach atmosferycznych, a czujka mikrofalowa Dopplera chroni dół kolumn.