FIPRO

Systemy światłowodowe DAS

FIPRO

Światłowodowy system DAS z lokalizacją punktów naruszenia

grafika płotu

 

Co to jest?

FIPRO to światłowodowy system detekcji, który może być instalowany zarówno pod ziemią jak i na ogrodzeniach.

System wykorzystuje światłowód jako czujnik akustyczny zdolny do wykrycia wibracji pojawiających się na ogrodzeniach, w ziemi lub w rurociągach (np. w kanalizacji teletechnicznej lub w gazociągach). System alarmuje użytkownika po wykryciu prób ataku takich jak przecinanie ogrodzenia, przejścia przez nie, odginanie ogrodzenia, lub w przypadku zakopania czujnika – np. przechodzenie po ziemi czy kopanie w niej w pobliżu czujnika.

 

 

przekrój ziemi i płotu

Wykrywa np.: 

ikona wspinania się Wspinanie się po ogrodzeniu
ikona kombinerek Przecinanie ogrodzenia
 ikona płotu i młota  Niszczenie ogrodzenia
 ikona złodzieja  Podnoszenie ogrodzenia

Przejście nad 
zakopanym kablem

Przejazdy przy
zakopanym kablu

Kopanie mechaniczne

Kopanie ręczne

Czołganie się

 

Gdzie z tego korzystamy?

Światłowodowe systemy DAS z lokalizacją punktów naruszenia są niezwykle uniwersalne i mogą służyć do ochrony wielu różnych zasobów, takich jak kable i rurociągi zakopane w ziemi czy obiekty budowlane na ich perymetrze – na ogrodzeniu lub w ziemi. Systemy te są najczęściej wybierane do ochrony rozległych obszarów. Jeden system może zabezpieczyć odcinek o długości maksymalnie 100km.

Jak to działa?

Detekcja odbywa się to poprzez pomiar wszelkich zakłóceń akustycznych występujących wzdłuż światłowodu – jest on czułą częścią systemu nazywaną rozproszonym czujnikiem akustycznym (ang. DAS – Distributed Acoustic Sensing). Można powiedzieć, że w systemach typu DAS światłowód spełnia funkcję tysięcy mikrofonów rozmieszczonych na chronionym odcinku.

Analizator, czyli urządzenie do którego podłączony jest światłowód, przetwarza sygnały z kabla światłowodowego i klasyfikuje wibracje, dźwięki i ruchy generowane wzdłuż chronionego obszaru jako szum tła lub zdarzenia alarmowe.

Analizator wykorzystuje proces weryfikacji odczytanego sygnału oparty na porównaniu z przykładowymi sygnałami zapisanymi w nim podczas kalibracji. W związku z tym, na podstawie analizy sygnału w dziedzinie czasu i po transformacie Fouriera w dziedzinie częstotliwości, oraz przy użyciu technologii COTDR, analizator odróżnia sygnały alarmowe od zakłóceń i szumów otoczenia.

Poprzez równoczesną analizę amplitudy odbieranych sygnałów, system może określić dokładną pozycję intruza wzdłuż chronionego obszaru z dokładnością do dziesięciu metrów.

Z czego składa się system?

System składa się z trzech głównych komponentów:

Analizatora – urządzenie zawierające optykę systemu oraz odpowiedzialne za zbieranie i analizowanie sygnałów z terenu

Procesora – komputer (serwer) z systemem operacyjnym Linux. Procesor przeprowadza drugi etap analizy sygnału, po wstępnym zakwalifikowaniu go do zdarzeń alarmowych przez Analizator.

Czujnika światłowodowego – jednomodowy kabel światłowodowy spełniający wymagania systemowe. Do detekcji mogą być wykorzystane również istniejące kable transmisyjne.

Najważniejsze zalety

 

Ikona układ  Wykorzystanie sztucznej inteligencji

System FIPRO wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy i klasyfikacji zdarzeń alarmowych. Dzięki temu cechuje się niezwykle niskim współczynnikiem fałszywych alarmów i wysoką skutecznością detekcji.

Ikona układStrefy o długości 10m

Chroniony odcinek można podzielić na strefy o długości nawet 10m. Pomaga to w łatwym zlokalizowaniu ataku oraz np. w integracji z systemami CCTV

 

Ikona układ Ochrona do 100km jednym systemem

System występuje w wielu różnych konfiguracjach – od analizatorów zdolnych do ochrony jednego odcinka o długości do 10km do tych mogących zabezpieczyć nawet 100km w dwóch odcinkach po 50km.

 

Ikona układ  Redundancja

 

Systemy są dostępne w wersji redundantnej, wykorzystującej dwa kanały do analizy sygnałów z jednego odcinka.

 

Ikona układ Uniwersalność

Systemy typu DAS mogą być stosowane zarówno na ogrodzeniach jak i w ziemi czy np. w kanalizacji teletechnicznej.

 

Ikona układ  Wyprodukowany w Unii Europejskiej

FIPRO jest produkowane przez włoską firmę GPS Standard w ich siedzibie w dolinie Aosta. Firma GPS Standard posiada prawie 50-letnie doświadczenie w produkcji systemów ochrony.