A03 Pro

wewnętrzne czujniki sejsmiczne

 

SERIE A03 PRO to system wykrywania włamań do ochrony drzwi, okien, ścian i krat. Ewolucja rodziny czujników wstrząsów SERIE A03, SERIE A03PRO dzieli z nią sprawdzoną technologię piezodynamiczną zdolną do wykrywania cięć i wierceń wykonywanych przy użyciu wierteł rdzeniowych lub tarcz diamentowych. Taka technologia jest wspierana przez nowe funkcje, takie jak konfiguracja i kalibracja za pomocą aplikacji mobilnej, dwużyłowe zrównoważone czujniki oraz natywna obsługa topologii gwiazdy.

System składa się z czterech wyspecjalizowanych czujników i wielostrefowego kontrolera do analizy, który zarządza wszystkimi czujnikami A03PRO, a dzięki niewielkiemu zewnętrznemu pasywnemu interfejsowi również tradycyjnymi czujnikami A03. Kalibracja i konfiguracja są przeprowadzane za pomocą bezpłatnej aplikacji kompatybilnej z głównymi urządzeniami mobilnymi na rynku.

deaa03p-door
deaa03p-grate
deaa03p-wall
deaa03p-window
deaa03p-door deaa03p-grate deaa03p-wall deaa03p-window

 

Najważniejsze zalety

Ikona układ  Jedna płytka przetwarzająca do zarządzania wszystkim.

Pojedynczy kontroler może zarządzać wszystkimi modelami czujników A03PRO, niezależnie od konfiguracji. Płytka jest wyposażona w 4 kanały: każdy kanał akceptuje dwa czujniki tego samego typu, co przekłada się na maksymalną obsługę 8 czujników.

 

 

Ikona topologii gwiazdy Proste i odporne na sabotaż podłączenie.

Wszystkie linie alarmowe są zbalansowane i składają się tylko z dwóch niepolaryzowanych przewodów. Razem z  obsługą topologii “gwiazdy”, ułatwiają one podłączenie systemu oraz sprawiają, że jest on odporny na sabotaż.

 

Ikona telefonu Kalibracja z poziomu smartphone'a lub tabletu.

Konfigurację i kalibrację systemu wykonuje się za pomocą aplikacji, którą można bezpłatnie pobrać na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android, korzystając z bezpiecznego połączenia Wi-Fi.

 

Ikona drzwi i okna Wyspecjalizowane czujniki.

Dzięki czterem różnym modelom czujników, możliwe jest zabezpieczenie drzwi, okien, krat, przeszklonych powierzchni, ścian i sufitów przy pomocy pojedynczego systemu i pojedynczej płytki przetwarzającej.

Ikona analizy Zróżnicowane alarmy.

Kontroler wykorzystuje procesor ARM i wydajne filtry cyfrowe do przetwarzania sygnałów pochodzących z czujników i rozróżniania różnych typów ataków na chronioną strukturę.

 

Ikona Włoch Włoska jakość.

Wszystkie czujniki i płytki przetwarzające są projektowane, produkowane i montowane we Włoszech, w siedzibie DEA Security, przy użyciu wysokiej jakości komponentów i materiałów.

 

Czujniki

 

A03 PRO DRM

OCHRONA OKIEN I DRZWI

Czujnik A03PRO-DR(M) chroni drzwi, okna, świetliki i przeszklone powierzchnie przed wstrząsami, przebiciem i otwarciem. Jest wyposażony w urządzenie zapobiegające jego demontażowi i magnetyczny kontakt przeciw maskowaniu (tylko model DRM). Pojedynczy czujnik może chronić obszar o powierzchni 4 m².

Stopień ochrony: zgodny z Grade 3 (EN 50131)
Klasa środowiskowa: zgodna z Class II (EN 50131)

 

A30 PRO GL

OCHRONA POWIERZCHNI SZKLANYCH

Czujnik SN-A03P-GL chroni przeszklone powierzchnie przed rozbiciem, wierceniem i przebiciem. Łatwy i szybki w instalacji, czujnik można łatwo przymocować do szkła za pomocą dostarczonej wraz z nim dwustronnej taśmy. Pojedynczy czujnik może chronić obszar o powierzchni około 4 m².

Stopień ochrony: zgodny z Grade 2 (EN 50131)
Klasa środowiskowa: zgodna z Class II (EN 50131)

 

A30 PRO WL

OCHRONA ŚCIAN

Czujnik SN-A03P-WL chroni ściany przed wierceniem i przebiciem. W przypadku ścian murowanych pojedynczy czujnik może pokryć obszar detekcji 1,5 m promienia, umożliwiając instalację każdego detektora co ok. 3 m. Czujnik jest wyposażony w urządzenie przeciw-demontażowe, które sygnalizuje próby usunięcia czujnika z chronionej konstrukcji.

Stopień ochrony: zgodny z Grade 3 (EN 50131)
Klasa środowiskowa: zgodna z Class II (EN 50131)

 

A03 PRO GR

OCHRONA METALOWYCH KRAT

Czujnik SN-A03P-GR chroni kraty antywłamaniowe, osłony okien i inne rodzaje krat zabezpieczających przed próbami cięcia, wygięcia i przebicia. Zaprojektowany do użytku na zewnątrz, czujnik posiada metalową obudowę, a kabel połączeniowy jest owinięty metalowym elastycznym oplotem.

Stopień ochrony: zgodny z Grade 1 (EN 50131)
Klasa środowiskowa: zgodna z Class III (EN 50131)

 

Kontroler

BR A03P Z4

BR-A03P-Z4

Wszystkie modele czujników SERIE A03PRO są zarządzane przez płytkę przetwarzającą BR-A03P-Z4. Jest to wielostrefowy kontroler, który wykorzystuje wysokowydajne filtry do przetwarzania sygnałów pochodzących z czujników i generowania stanów alarmowych (jeśli występują). Alarmy są zróżnicowane wewnątrz odpowiedniej aplikacji serwisowej według rodzaju ataku:

 • alarm wstępny
 • wstrząs (małe wstrząsy)
 • próba zbicia (mocne uderzenie)
 • wiercenie (ciągłe wstrząsy)

Płytka przekazuje również inne dwa bardzo ważne sygnały:

 • próba sabotażu (demontaż lub sabotaż okablowania)
 • brak zasilania 

BR-A03P-Z4 jest wyposażony w 4 kanały komunikacyjne: do każdego kanału można podłączyć 2 czujniki tego samego typu, łącznie 8 czujników. Ta architektura upraszcza konfigurowanie stref alarmowych, złożonych z jednego lub dwóch czujników zainstalowanych na pojedynczej strukturze. W ten sposób możemy zlokalizować miejsce alarmu, zachowując zalety czujników pasywnych.
Dostępnych jest również 10 wyjść półprzewodnikowych NC (4 wyjścia dla alarmu uderzeniowego/przebicia, 4 wyjścia dla alarmu otwarcia, ogólny alarm sabotażowy, alarm awarii zasilania) do podłączenia systemu do centrali alarmowej. Aby skonfigurować i skalibrować płytkę, potrzebny jest moduł Wi-Fi DG-DEA-WF i odpowiednia aplikacja serwisowa dla urządzeń mobilnych.

Dostępnych jest również 10 wyjść półprzewodnikowych NC (4 wyjścia dla alarmu uderzeniowego/przebicia, 4 wyjścia dla alarmu otwarcia, ogólny alarm sabotażowy, alarm awarii zasilania) do podłączenia systemu do centrali alarmowej. Aby skonfigurować i skalibrować płytkę, potrzebny jest moduł Wi-Fi DG-DEA-WF i odpowiednia aplikacja serwisowa dla urządzeń mobilnych.

 

A03P sygnały

A03P Dongle

Telefon

Aplikacja serwisowa

Aplikacja serwisowa, którą można pobrać bezpłatnie na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android, umożliwia scentralizowaną konfigurację i kalibrację czujników przy użyciu szyfrowanego połączenia Wi-Fi. W przeciwieństwie do bezprzewodowej technologii Bluetooth, połączenie Wi-Fi obejmuje dłuższe odległości: umożliwia to kalibrację z pomieszczenia lub podłogi, które nie są tymi, na których umieszczona jest płytka przetwarzająca.

Dla każdego z 4 kanałów można:

 • kalibrować czułość osobno dla małych wstrząsów, silnych ataków i ciągłych wstrząsów
 • ustawić liczbę zdarzeń, które wywołują alarm (słabe ataki i ciągłe wstrząsy)
 • ustawić czas pamięci na liczenie zdarzeń (ataki)
 • aktywować/dezaktywować filtr rozszerzalności cieplnej (poważne ataki)
 • obejrzeć natężenie sygnałów odbieranych przez czujniki dzięki graficznej prezentacji w czasie rzeczywistym

Niezależnie od wyświetlanego ekranu, aplikacja umożliwia monitorowanie stanu wszystkich kanałów w czasie rzeczywistym i poznanie detali określonego zdarzenia alarmowego dzięki wyraźnym i intuicyjnym ikonom.

 

Diagram typowego systemu

Diagram A03 Pro

 

Najnowocześniejsze systemy wykorzystujące czujki sejsmiczne


Czujki sejsmiczne mierzą wibracje oraz przetwarzają je na sygnały elektryczne, które poddane analizie przez specjalne algorytmy oddzielają wibracje z otoczenia od tych generowanych przez intruza.

 

Niezawodne czujki sejsmiczne


Czujki w naszej ofercie oparte są na technologii zjawiska piezodynamicznego, jest to więc piezoceramiczny przetwornik z masą bezwładną, która mechanicznie wzmacnia wibracje odbierane przez czujniki. Jest to zjawisko wykorzystywane od lat z powodzeniem w innych systemach ochrony obwodowej, wykorzystywanych przez służby militarne na całym świecie.

 

Bezobsługowe systemy


Czujki sejsmiczne w naszej ofercie zawierają półprzewodnikowe przetworniki pasywne, dzięki czemu są one zabezpieczone przed awariami elektrycznymi i nie wymagają regularnej obsługi, ani konserwacji. Sprawia to, że nadają się idealnie do szczególnych zastosowań, takich jak ochrona okien (w tym dachowych), ścian, na których zamontowane są półki oraz inne meble, oraz metalowych krat.

Zachęcamy do przejrzenia opisów poszczególnych produktów, które znajdą Państwo na poniższej liście oraz do kontaktu z nami w razie pytań lub wątpliwości. Nasi doradcy chętnie doradzą Państwu w wyborze optymalnego rozwiązania.