Czy obecność systemu alarmowego w domu wpływa na cenę ubezpieczenia nieruchomości?

Instalacja elektronicznego systemu ochrony to doskonały sposób na zadbanie o bezpieczeństwo domu, znajdującego się w nim mienia oraz oczywiście mieszkańców. Czujniki ruchu, zabezpieczenia drzwi i okien, bariery podczerwieni – przydatność wszystkich tych elementów trudno przecenić. A dodać jeszcze trzeba, że ich obecność wpływa także na obniżenie kosztów ubezpieczenia nieruchomości przed włamaniem i związaną z nim kradzieżą.

O wysokości składki ubezpieczenia decyduje szereg czynników. Oprócz tych najbardziej oczywistych, jak wartość ubezpieczonego mienia i suma ubezpieczenia, liczy się także to, jak dobrze zabezpieczyliśmy nieruchomość. Warunki umowy określają zresztą często minimalne wymagane zabezpieczenia, takie jak posiadanie przynajmniej dwóch zamków wielozastawkowych lub jednego wielopunktowego. Elektroniczne systemy ochrony wnętrza zwykle nie są wymagane, ale dzięki nim, jak już wspomnieliśmy, stawka może zostać znacząco obniżona.

Jaki system ochrony zapewni zniżkę?

Żeby firma ubezpieczeniowa obniżyła składkę, zainstalowany system alarmowy spełniać musi zwykle pewne warunki. Dotyczą one przede wszystkim posiadania certyfikatu oraz spełniania norm bezpieczeństwa. Istotne może być również to, aby korzystać z usług certyfikowanych instalatorów. Ubezpieczyciel zwróci uwagę, czy posiadają oni licencje pracownika zabezpieczenia technicznego wydaną przez policję, a także dokumenty poświadczające odbycie szkoleń organizowanych przez producenta systemu.

Niektórzy ubezpieczyciele przyznają zniżki, biorąc pod uwagę również to, czy podpisana została umowa serwisowa z firmą posiadającą stosowne certyfikaty i uprawnienia. Taka umowa na serwisowanie nie może być wówczas krótsza niż okres, na który wystawiono polisę ubezpieczeniową. Jeżeli jednak wybrany zostanie sprawdzony dystrybutor urządzeń alarmowych, ze spełnieniem wszystkich tych wymagań nie będzie problemu.