Czym jest bariera mikrofalowa i gdzie się ją stosuje?


alarm na posesji

Bariery mikrofalowe zostały zaprojektowane do zapewniania ochrony zewnętrznej. Są one systemami tzw. ochrony perymetrycznej. Zasada działania bariery jest dość prosta. Opiera się na utworzeniu wiązki elektromagnetycznej przy pomocy mikrofali wysokiej częstotliwości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Powstała bariera jest  niewidzialna dla ludzkiego oka, jednak jest przy tym wysoce czuła, z łatwością więc zanotuje obecność na danym terenie każdego intruza.

Jak działa bariera mikrofalowa?

Bariera mikrofalowa, jak już było wcześniej wspomniane, opiera się na współdziałaniu nadajnika i odbiornika. Jeśli odbiornik otrzyma sygnał o innych właściwościach, niż ten nadany przez nadajnik, poddaje go analizie. System sprawdza najpierw, czy sygnał nie jest spowodowany np. warunkami atmosferycznymi, czy działaniem fauny lub flory. Jest to możliwe dzięki zaawansowanym, cyfrowym algorytmom. Jeśli stwierdzi, że sygnał nie należy do żadnej z wymienionych kategorii, natychmiast uruchomi alarm. Bariery te są wysoce odporne na próby manipulacji. To jednak nie koniec ich zalet. Są bardzo proste w obsłudze, można to robić w sposób zdalny. Do tego ich konserwacja jest stosunkowo łatwa, a instalacja – bardzo szybka. Nic więc dziwnego, że stały się bardzo popularnym środkiem ochrony.

Zastosowanie barier mikrofalowych

Bariery mikrofalowe mają bardzo wiele zastosowań. Dostępne są różne ich wersje, zarówno te, oferujące zasięg 120 m, jak i mniej zaawansowane. Te drugie zazwyczaj montuje się na prywatnych posesjach, przy tarasach, ogrodzeniach, bramach czy ścianach, gdzie mogą wykrywać osoby próbujące dostać się do domu np. przez okno. Wysoko zaawansowane bariery mikrofalowe instalowane są w zakładach karnych, na lotniskach, w elektrowniach, rafineriach i wielu innych obiektach użyteczności publicznej. Są też chętnie używane przez wojsko. Możemy spotkać je także w centrach handlowych i niektórych fabrykach. Bariery mikrofalowe są dobrą formą ochrony do dużych korytarzy, tuneli czy rusztowań.