Czym jest i jak działa ochrona obwodowa ogrodzeń?


alarm na płocie

Ochrona obwodowa ogrodzeń i obiektów to elektroniczny system alarmowy, który jest skutecznym zabezpieczeniem osób i mienia przed zagrożeniem ze strony włamywaczy i złodziei. System zabezpieczeń wykryje każde nieautoryzowane wejście na teren posesji i automatycznie przekaże sygnał o zdarzeniu do centrali domowej lub zewnętrznej. Ochrona obwodowa zabezpiecza granicę chronionej posesji, a jej prawidłowe funkcjonowanie umożliwia podjęcie interwencji w jak najkrótszym czasie i znacząco zwiększa szanse na ujęcie sprawcy zdarzenia.

Definicja i zastosowanie ochrony obwodowej

Ochrona obwodowa ogrodzeń to jeden z trzech niezbędnych systemów alarmowych. Powinna funkcjonować obok ochrony peryferyjnej i ochrony wewnętrznej. Stanowi pierwszą linię obrony przed intruzami. Alarm zostaje uruchomiony, zanim intruz dojdzie do wejścia obiektu, dlatego bardzo często rezygnuje on z próby włamania. System jest wykorzystywany przede wszystkim do zabezpieczenia dużych terenów, ale nie tylko. Dobrze sprawdza się także dla mniejszych ogrodzeń do 300 metrów. Jest chętnie instalowany w konstrukcjach ogrodzeń na terenach przemysłowych, fabrycznych i magazynowych. Ochrona obwodowa ogrodzeń to niezbędny element zabezpieczeń obiektów wysokiego ryzyka jak rafinerie, stacje przeładunkowe, obiekty rządowe i wojskowe, lotniska czy porty morskie. Od lat wykorzystywana jest także przez inwestorów prywatnych przy ogrodzeniach pojedynczych gospodarstw domowych.

Rodzaje i zasada działania ochrony obwodowej

System ochrony obwodowej może wykorzystywać różne techniki detekcji. Podstawowym kryterium ich wyboru jest rodzaj ogrodzenia. Inny system zostanie zainstalowany na siatce metalowej, a inny na ogrodzeniu sztywnym. Najczęściej wykorzystywane są napłotowe systemy detekcji intruzów, które wykorzystują detektory piezoelektryczne lub piezoceramiczne. Bardzo często zintegrowane są także z czujnikami wibracji oraz przewodami mikrofonowymi i światłowodowymi. System napłotowy składa się z czujek z indywidualnym identyfikatorem, które rozmieszczane są wzdłuż ogrodzenia. Pojedynczy sensor posiada możliwość niezależnej konfiguracji. Maksymalna strefa detekcji to 50 metrów, ale czujki można rozmieścić nawet co 3 metry. Detektory wykrywają próby przecięcia lub sforsowania ogrodzenia (alarm włamaniowy), a także próby usunięcia samego detektora (alarm sabotażowy).

Zasada działania systemów ochrony obwodowej w wersji napłotowej opiera się na wykrywaniu drgań, wynikających z nienaturalnego naprężenia ogrodzenia lub ugięć i skrętów, jakim ulegają słupki nośne w przypadku próby sforsowania ogrodzenia. Sygnały alarmowe analizowane są przez sterownik systemu, który potrafi odróżniać niepożądane zjawiska od zjawisk pogodowych. W ten sposób liczba fałszywych alarmów może zostać ograniczona do minimum. Detektory zabezpieczone są przed oddziaływaniem wysokich temperatur i pola magnetycznego, które mogłyby zaburzyć ich działanie. Detektory, oferowane przez naszą firmę, są wyjątkowo odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Innym rodzajem ochrony obwodowej są systemy naziemne oraz podziemne. Do systemów naziemnych zaliczamy przede wszystkim bariery mikrofalowe i bariery podczerwieni. Zbudowane są one z nadajnika wiązki podczerwieni lub mikrofal oraz odbiornika. Zaburzenia pola i przecięcie wiązek przez intruza skutkuje aktywowaniem alarmu. Na rynku dostępne są również bariery dualne, łączce w sobie obie technologie. Natomiast zasadniczym elementem w systemach zakopywanych są kable sensoryczne i parametryczne lub czujniki sejsmiczne i czujniki hydrauliczne. Kable wytwarzają pole magnetyczne i reagują na zmiany w jego obrębie, czujniki sejsmiczne reagują na drgania, a czujniki hydrauliczne reagują na zmiany ciśnienia, wywołane naciskiem na podłoże.