Jak działa kamera termowizyjna?


termometr

Kamera termowizyjna to urządzenie pomiarowe, które pozwala kontrolować obszar objęty detekcją. Znajduje szerokie zastosowanie m.in. w systemach bezpieczeństwa, monitoringu rozległych terenów, obszarów o słabej widoczności (lub przy zupełnym braku widoczności), w terenach zalesionych itd. Kamery tego rodzaju wykorzystywane są nie tylko w przemyśle i transporcie, ale również do monitorowania prywatnych posesji.

Z uwagi na szerokie zastosowanie kamer termowizyjnych warto poznać zasady działania tych urządzeń.

Poznaj zasady działania kamery termowizyjnej

Kamera termowizyjna działa na zasadzie promieniowania podczerwonego. Każde ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego, staje się źródłem promieniowania podczerwonego. Intensywność podczerwieni zależy od temperatury i cech powierzchni danego ciała. Taki rodzaj promieniowania jest wytwarzany przez praktycznie wszystkie istoty żywe, w tym człowieka. Zadaniem kamery jest zarejestrowanie promieniowania podczerwonego pochodzącego ze zlokalizowanego obiektu. Następnie promieniowanie przechodzi przez soczewkę i skupia się na detektorze. Jest to schemat podobny do działania aparatu analogowego, gdzie promieniowanie widzialne skupia się na kliszy.

Kamery termowizyjne wyposażone są nie tylko w matrycę detektorów, ale również współpracujący z nią układ, który punkt po punkcie przeszukuje obraz. W przypadku, gdy na matrycy zostanie zarejestrowana pewna nieprawidłowość wynikająca ze zmian intensywności padania promieniowania podczerwonego, zostanie przekazany sygnał w postaci zauważalnej na wyświetlaczu.

Za sprawą takich właściwości kamer termowizyjnych ta technika pomiaru rozkładu temperatur znajduje zastosowanie przy ocenie strat ciepła różnych obiektów. Za sprawą tych urządzeń można w łatwy i bezpieczny sposób ocenić m.in. jakość izolacji cieplnej w rurociągach, prawidłowy rozkład temperatur w grzejnikach centralnego ogrzewania itd. Na podstawie analizy obrazu termowizyjnego badanego obiektu można wyciągnąć wiele istotnych wniosków, jednak jest to możliwe tylko wówczas, gdy wiemy, jakie procesy zachodzą w danym obiekcie lub instalacji.