Jak można wykorzystać potencjał czujników piezoelektrycznych w systemach zabezpieczeń?

Czujniki piezoelektryczne wykorzystywane w systemach ochrony perymetrycznej składają się z kryształu piezoelektrycznego oraz elektrod, pomiędzy którymi jest on umieszczony. Kiedy kryształ jest poddawany naprężeniom mechanicznym, na jego ściankach odkładany jest ładunek elektryczny, mierzony za pośrednictwem elektrod. Zjawisko to wykorzystuje się współcześnie w różnych dziedzinach, w tym w branży systemów alarmowych. Przetworniki piezoelektryczne stanowią element różnych rodzajów systemów ochrony. Od tych napłotowych, instalowanych na obwodzie zabezpieczanego obiektu, przez systemy zakopywane i umieszczane w posadzkach betonowych, po czujki chroniące drzwi, okna i ściany.

Systemy napłotowe

Pierwszą warstwą ochrony zapewnianej przez czujniki piezoelektryczne może być system napłotowy, wykrywający próby przecięcia, odgięcia, demontażu lub wspięcia się na ogrodzenia. Warto podkreślić, że mogą to być różne rodzaje ogrodzeń – od elastycznych siatek metalowych, przez panele spawane, po betonowe mury. Tego rodzaju zabezpieczenia odporne są na zakłócenia środowiskowe, w tym na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

 

system napłotowy
Rysunek 1 System napłotowy Torsus 50

 

Systemy zakopywane i montowane w posadzkach

Systemy zakopywane i zabetonowane działają na podobnej zasadzie: wykrywają zmiany ciśnień i wibracje wywoływane przez intruzów poruszających się po chronionym obszarze. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że systemy zakopywane umieszcza się pod nawierzchniami innymi niż betonowe. Jedne i drugie są natomiast całkowicie niewidoczne dla włamywaczy.

 

posadzka

Rysunek 2 System pod posadzkę Sisma CA

Ochrona drzwi, okien i ścian

Czujniki piezoelektryczne stanowić mogą również element zabezpieczenia montowany w środku pomieszczeń na drzwiach, oknach, kratach i ścianach chronionego obiektu. Wykryją one np. próby wyważenia i otwarcia drzwi i okien, rozbijanie szyby, wiercenie w ścianie lub piłowanie krat (a także inne próby ataku).

 

czujnik

Rysunek 3 Czujka SPC PRO