Jakie warunki musi spełniać system ochrony obiektu?

Kamera termowizyjna

 

Na system ochrony obiektu składać powinny się zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne, a także służba ochrony. Każdy z tych elementów ma określony cel. Zabezpieczenia mechaniczne, takie jak wysokie ogrodzenia czy drzwi antywłamaniowe, wydłużają czas potrzebny do dokonania włamania. Zabezpieczenia elektroniczne służą natomiast przekazywaniu informacji o pojawieniu się intruzów, na co zareagować może służba ochrony. Maksymalną skuteczność systemu ochrony osiągniemy zatem wówczas, kiedy system alarmowy umieszczony zostanie jak najbliżej granicy chronionego obiektu. Dzięki temu zyskujemy informację o włamaniu już w jego pierwszych chwilach, co pozwala na szybką i skuteczną interwencję służbie ochrony.

Ochrona obwodowa oraz ochrona peryferyjna i podejściowa

Zewnętrzne systemy alarmowe możemy podzielić m.in. na systemy ochrony obwodowej oraz systemy ochrony peryferyjnej i podejściowej. Typami zewnętrznych systemów ochrony obwodowej są na przykład:

Do ochrony peryferyjnej, do której należy również ochrona podejściowa, wykorzystujemy natomiast np.:

Systemy ochrony podejściowej, instalowane w najbliższym sąsiedztwie chronionego budynku, możemy stosować jako drugą warstwę ochrony obiektu, za systemem ochrony obwodowej lub tam, gdzie istnieją przeciwwskazania do zastosowania ochrony obwodowej. Przykładem przeciwwskazania do zastosowania systemu napłotowego może być lokalizacja budynku w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły albo boiska, gdzie trudno uniknąć powtarzania się niechcianych alarmów. Przeciwwskazaniem do zastosowania systemu zakopywanego, reagującego na wibracje, może być bliskość ruchliwej drogi lub torów tramwajowych. Bariery mikrofalowe potrzebują natomiast określonej ilości przestrzeni, a bariery podczerwieni i bariery mikrofalowe – płaskiego i dobrze utrzymanego terenu. Wszystkie wspomniane i wiele innych aspektów branych jest pod uwagę podczas opracowywania koncepcji ochrony przez naszą kadrę.