Kable sensoryczne w systemach ochrony obwodowej


ochrona

Kable sensoryczne znajdują zastosowanie w systemach ochrony obwodowej, które wykorzystywane są do wykrywania niepożądanej obecności na objętych ochroną terenach. Nowoczesne systemy tego rodzaju zapewniają bardzo precyzyjną detekcję w różnych warunkach atmosferycznych. W tym artykule przedstawimy w skrócie specyfikę działania systemów ochrony obwodowej oraz sposób wykorzystania w nich kabli sensorycznych.

Systemy ochrony obwodowej podziemne i naziemne

Wyróżniamy dwa podstawowe systemy ochrony obwodowej: podziemne i naziemne.

  • Systemy podziemne, jak sama nazwa wskazuje, montowane są pod ziemią. Wymagają znacznie bardziej rozbudowanej technologicznie infrastruktury, jednak zapewniają też znacznie większe możliwości ochrony terenu. Systemy podziemne można podzielić na kilka rodzajów pod względem elementu, na którym opiera się ich działanie. W przypadku kabli sensorycznych mamy do czynienia z wytwarzaniem pola magnetycznego. W momencie, kiedy dochodzi do zakłócenia tego pola, system jest aktywowany. Z kolei czujki sejsmiczne reagują na drgania, a systemy ciśnieniowe – na zmianę siły nacisku na grunt przez różnicę ciśnienia wywieranego na dany obszar. Dostępne są również systemy wykorzystujące działanie wszystkich tych opisanych technologii. W ten sposób można szybko i łatwo wykryć miejsce, w którym doszło do naruszenia sygnału. Systemy podziemne składają się z zaawansowanych układów analitycznych, które umożliwiają m.in. odróżnianie obecności człowieka od obecności zwierząt na danym terenie.
  • Z kolei systemy naziemne, montowane na ogrodzeniach, składają się z kabli połączonych np. czujkami piezoelektrycznymi. Umożliwiają wykrycie drgań w odległości 50 m. Czujki cechują się dość prostą budową i mają masę bezwładnościową, co oznacza, że każde naprężenie lub drgania ogrodzenia generują impulsy wzmacniane mechanicznie masą detektora. Dzięki temu czujki są w stanie skutecznie zidentyfikować wszelkie próby sforsowania, przecięcia lub wspinania się na ogrodzenie objęte systemem ochrony obwodowej.