Nowoczesne metody zabezpieczania bram przemysłowych


szlaban

Bramy przemysłowe są stosowane w fabrykach, zakładach przemysłowych czy dużych przedsiębiorstwach. Uniemożliwiają wjazd na teren posesji osobom nieupoważnionym, a także stanowią jej wizytówkę. Oprócz tradycyjnych zabezpieczeń warto pomyśleć o nowoczesnych systemach alarmowych, które dodatkowo ochronią przedsiębiorstwo. Bramy przemysłowe mogą być zintegrowane z resztą ogrodzenia lub stanowić ich niezależny element. Sprawdź, jakie nowoczesne metody zabezpieczania bram przemysłowych wyróżniamy w zależności od ich konstrukcji.

Zabezpieczania bram przemysłowych zintegrowanych z ogrodzeniem

Jeżeli brama przemysłowa stanowi zintegrowany element siatki, zastosować można obwodową ochronę parkanu. Oferowane przez nas napłotowe systemy alarmowe zapewniają swobodę ruchu osób, znajdujących się w obrębie parkanu, jednocześnie chroniąc przed wtargnięciem niepowołanych osób z zewnątrz na teren posesji. Obwodowa ochrona posesji równie dobrze sprawdzi się w przypadku rozległych obiektów, jak również ogrodzeń do trzystu metrów. Systemy obwodowe składają się z czujników i kabli napłotowych, które eliminują ryzyko powstawania fałszywych alarmów.

Przykładem może być system Serir 50, przeznaczony do ogrodzeń z siatki metalowej, składający się ze specjalnych czujników, wykrywających próbę sforsowania ogrodzenia. Maksymalna długość stref detekcji wynosi pięćdziesiąt metrów, co umożliwia dokładną identyfikację odcinka, na którym doszło do próby włamania. Ponadto system składa się z detektorów piezoelektrycznych, wyczuwających drgania siatki metalowej podczas próby włamania. Zainstalowane w systemie detektory charakteryzują się odpornością na działanie zjawisk atmosferycznych, takich jak wiatr, deszcz, grad, śnieg, promienie UV i bardzo wysoka lub niska temperatura. Czujniki nie są podatne na zakłócenia generowane przez pola elektromagnetyczne.

Zabezpieczania bram przemysłowych jako osobnego elementu ogrodzenia

Naszym klientom oferujemy wiele różnych nowoczesnych metod zabezpieczania bram przemysłowych, w tym między innymi:

  • kamery termowizyjne,

  • czujniki mikrofalowe,

  • kable sensoryczne,

  • rejestratory sejsmiczne,

  • zamki szyfrowane mechanicznie albo elektronicznie,

  • bariery podczerwieni.

Bariery podczerwieni działają na wiązki promieni aktywnej podczerwieni. Są zsynchronizowane, modulowane i kodowane losowym kodem, którego generowanie jest możliwe dzięki zastosowaniu mikroprocesora sterującego. Wyklucza on przejście bariery przez podświetlenie jej za pomocą tego samego lub innego nadajnika podczerwieni. Bariery mikrofalowe z kolei opierają się na działaniu wiązki elektromagnetycznej, tworzonej za pomocą mikrofali wysokiej częstotliwości, wysyłanej z nadajnika do odbiornika i generującej niewidoczną dla ludzkiego oka, lecz niezmiernie czułą strefę ochrony. Odbiornik, otrzymując sygnał o innych właściwościach, niż ten nadany przez nadajnik i niewywołany działaniem fauny, flory lub warunkami atmosferycznymi, uruchomia alarm, przekazywany drogą analogową lub cyfrową.

Równie skuteczne są kamery termowizyjne, których funkcjonowanie opiera się na działaniu detektorów mikrobolometrycznych, wykrywających ciepło emitowane przez dany obiekt. Działają w ciemnościach i w warunkach złej widoczności, tworząc szczegółowy obraz, bez konieczności oświetlania wykrytych postaci.