Przykłady zastosowania kamer termowizyjnych


różne technologie

Kamery termowizyjne znajdują obecnie szereg praktycznych zastosowań w różnych dziedzinach naszego życia. W tym artykule chcielibyśmy przedstawić najczęstsze przypadki, w których konieczne okazuje się użycie kamery termowizyjnej.

Kiedy używane są kamery termowizyjne? Poznaj najczęstsze zastosowania

Przykładów zastosowań kamer termowizyjnych jest bardzo wiele. Najczęściej używane są wszędzie tam, gdzie istotna jest identyfikacja rozkładu różnych temperatur. Z tego też powodu stosowane są one nie tylko w rozbudowanych systemach monitorująco-ochronnych, ale również w diagnostyce medycznej, elektronice, kontroli jakości itd.

  • Kamery termowizyjne stosowane są w nowoczesnych systemach rozpoznawania obrazu. Warto przy tym dodać, że sprawdzą się tylko tam, gdzie istnieje konieczność wyłącznie stwierdzenia obecności obiektu (a więc jego ruchu), bez konieczności precyzyjnej identyfikacji.
  • Używane są również jako element ochrony obwodowej. Pozwalają na wykrycie obecności obiektu nawet przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych czy w całkowitych ciemnościach. Dzięki kamerom termowizyjnym nie ma konieczności wprowadzania dodatkowego oświetlenia na monitorowanym obszarze.
  • Kamery termowizyjne doskonale sprawdzają się podczas monitorowania rozległych obszarów, takich jak m.in. place magazynowe, parkingi, obszary przemysłowe.
  • Przy użyciu kamer termowizyjnych można monitorować również wnętrza obiektów.
  • Ze względu na specyfikę swojego działania, kamery termowizyjne stosowane są często w miejscach takich jak m.in. tunele kolejowe, tunele metra itd.
  • Kamery termowizyjne znajdują zastosowanie podczas bezinwazyjnego identyfikowania potencjalnych wad technologicznych oraz konstrukcyjnych przegród budynków, błędów w ociepleniu budynków, mostków cieplnych, zawilgoceń itd.
  • Używane są również w celach diagnostycznych m.in. do oceny stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, oceny stanu przewodów doprowadzających gazy, oceny wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych (przy nadmiernym nagrzewaniu się) itd.
  • W działaniach ekologicznych kamery termowizyjne stosowane są podczas wykrywania ognisk pożarów leśnych.
  • W medycynie znajdują zastosowanie przy wykrywaniu niektórych chorób.