Sposoby ochrony miejsc archeologicznych i historycznych

katedra

 

Miejsca archeologiczne i historyczne są ważną pamiątką przeszłości. Jest to cenne dziedzictwo kulturowe. Możemy dzięki nim dokładniej poznać naszą historię. Niestety są to źródła nieodnawialne, a więc każdą decyzję dotyczącą ich naruszenia trzeba podejmować z wielką rozwagą. Wymagają również szczególnej ochrony, co oznacza, że nie można ich niszczyć ani eksploatować, jeżeli nie ma ku temu wyraźnych i dobrze uzasadnionych przesłanek. 

Zabytki muszą być chronione fizycznie oraz prawnie, aby mogły przetrwać i być źródłem wiedzy o historii także dla przyszłych pokoleń. W Polsce miejsca archeologiczne i historyczne są najczęściej wpisywane do rejestru zabytków, uznawane za pomniki historii albo ustala się dla nich odpowiednią ochronę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie te działania mają na celu zrównoważony rozwój oparty na poszanowaniu zasobów kulturowych.

Jak można zapewnić skuteczną ochronę miejscom archeologicznym i historycznym?

Aby miejsca archeologiczne i historyczne były należycie chronione, konieczne jest wyposażenie ich w odpowiednie systemy ochrony. Muszą być one optymalnie dopasowane do rodzaju zabezpieczanego obiektu, dlatego najlepiej zlecić wykonanie projektu takiego systemu profesjonalnej firmie specjalizującej się w nowoczesnych systemach elektronicznych ochrony zewnętrznej.

Jakie rodzaje zabezpieczeń są stosowane w ochronie miejsc archeologicznych i historycznych?

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony tych szczególnie ważnych miejsc dziedzictwa kulturowego stosowane są różne nowoczesne rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są aktywne bariery podczerwieni zewnętrzne i wewnętrzne. Są one często wykorzystywane do zabezpieczania bram, kontrolowanych przejść i ogrodzeń. Można je też z powodzeniem stosować do ochrony cennych obiektów. Od wielu lat są używane w muzeach, gdzie dyskretnie odgradzają zwiedzających od cennych eksponatów.

Kolejnym niezawodnym sposobem ochrony cennych eksponatów jest zastosowanie barier mikrofalowych. Są one przeznaczone do ochrony obiektów szczególnie narażonych na włamania. Aby móc zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, można zdecydować się na montaż kamer termowizyjnych, które doskonale sprawdzają się w ciemnościach i w warunkach złej widoczności. Nowoczesne kamery tego typu sprawnie przetwarzają niewyraźne kolorowe plamy uchwycone przez podczerwień na zwykły obraz. Dzięki temu strażnicy od razu widzą na monitorach, kto wtargnął na chroniony teren.