Z jakich systemów zabezpieczeń korzystają placówki użytku publicznego?

Obiekty prywatne oraz instytucje publiczne takie jak np. placówki służby zdrowia, posterunki policyjne, więzienia, urzędy czy szkoły wymagają zastosowania specjalnych systemów ochrony. Takie nowoczesne systemy zabezpieczają wszystko, co znajduje się w danym obiekcie i sygnalizują odpowiednim służbom wszelkie próby wtargnięcia na teren czy do wnętrz budynku, podejmowane przez intruzów. 

Zabezpieczanie obiektów publicznych jest ważnym elementem dbania o bezpieczeństwo ludzi. W dzisiejszych czasach, gdy obserwujemy nasilenie się zjawiska terroryzmu, szczególnie istotne jest, aby obiekty publiczne posiadały niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony osób i mienia.

Czym jest ochrona obwodowa?

Ochrona obwodowa to zbiór zabezpieczeń technicznych zaprojektowanych w celu ochrony obiektu przed nieuprawnionym dostępem. Systemy ochrony obwodowej składają się zazwyczaj z ogrodzenia lub innego rodzaju bariery mechanicznej, które uzupełnia się o systemy alarmowe montowane na nim lub w jego pobliżu. Systemy montowane na ogrodzeniu składają się najczęściej z czujników wibracyjnych przymocowanych do każdego przęsła ogrodzenia. Czujniki te połączone są ze sobą kablem magistralowym i podłączone do sterownika systemu, który ciągle analizuje wszelkie zmiany ich położenia, a w razie wykrycia prób włamania natychmiast je sygnalizuje. Alarm zostaje uruchomiony, jeśli ktoś próbuje wspiąć się na ogrodzenie lub sforsować je w inny sposób.

 


Rysunek 1 System napłotowy Serii 50

 

Obwodowe systemy bezpieczeństwa mogą zawierać również czujniki ruchu, kamery, bariery, systemy zakopywane i inne urządzenia ostrzegające pracowników ochrony o próbach naruszenia granic obiektu bez upoważnienia. Takie zabezpieczenia są stosowane w prawie każdym typie obiektu - od domów prywatnych po zakłady pracy, obiekty infrastruktury krytycznej czy użyteczności publicznej. 

Jak działają zakopywane systemy sejsmiczne i gdzie są wykorzystywane?

Sejsmiczne systemy ochrony obwodowej wykrywają wibracje w ziemi spowodowane ruchem. Wyposażone są one w czujniki punktowe, które zakopuje się ok 60 cm pod powierzchnią ziemi lub umieszcza w betonie pod posadzką. Czujniki wykrywają wibracje i naciski spowodowane przejściami intruza przez pas ochrony. Zestawy czujników są podłączane do sterowników systemowych, które cyfrowo analizują sygnały i w razie potrzeby podejmują decyzję o włączeniu alarmu. Sterowniki są wyposażone w specjalne algorytmy, które odróżniają drgania pochodzące z otoczenia od tych wywoływanych przejściem. Główną zaletą systemów zakopywanych jest to, że są całkowicie niewidoczne dla intruza. Można je również umieszczać w nieregularnych kształtach co utrudnia ich lokalizację i ominięcie. Takie systemy posiadają również nawet do 20 lat gwarancji, ponieważ zakopane w ziemi elementy instalacji nie są narażone na zmienne warunki środowiska i inne czynniki powodujące uszkodzenia.

 

posadzka

Rysunek 2 Przykład terenu z zainstalowanym systemem Sisma CP