Zastosowanie barier podczerwieni w ekspozycjach muzealnych


figura w muzeum

Zabezpieczanie ekspozycji muzealnych to próba znalezienia złotego środka pomiędzy dwoma zupełnie różnymi potrzebami. Z jednej strony bardzo ważne jest zapewnienie zwiedzającym jak najlepszego dostępu do eksponatów, pozwolenie im możliwie najbardziej zbliżyć się do zabytków i dzieł sztuki, z drugiej jednak należy zapewnić cennym obiektom odpowiednią ochronę, zarówno przed zniszczeniem, jak i kradzieżą. Aby móc pogodzić te dwa kierunki bez kłopotliwych kompromisów, wiele muzeów chętnie wykorzystuje nowoczesną technologię, taką jak bariery podczerwieni.

Wykorzystanie odpowiednio zainstalowanych czujników pozwala natychmiast wykryć zbytnie zbliżenie się do eksponatu i powiadomić o nim ochronę. To niewidzialne ogrodzenie umożliwia zwiedzającym przyglądać się ekspozycji bez niepotrzebnych przeszkód i ograniczeń, zapewniając równocześnie bezpieczeństwo przechowywanym obiektom. Stanowi również odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą, szczególnie w czasie, gdy muzeum jest już zamknięte dla zwiedzających. Bariera podczerwieni zarejestruje obecność intruza, po czym w ułamku sekundy uruchomi alarm.

Jak działają bariery podczerwieni?

Opisywane systemy zabezpieczeń cechują się dużą skutecznością dzięki połączeniu nowoczesnej technologii ze sprawdzonymi założeniami, przypominającymi nieco u podstaw klasyczną linkę, o którą intruz się potyka, przyciągając hałasem uwagę gospodarza. W tym przypadku linką jest jednak niewidzialna wiązka promieniowania elektromagnetycznego, a gdy intruz o nią zahaczy, gospodarz jest o tym natychmiast powiadamiany. Aktywne bariery podczerwieni składają się z nadajnika, który generuje wspomnianą wiązkę, oraz odbiornika, który porównuje otrzymany sygnał z tym, który dotarł do niego wcześniej. Dzięki temu natychmiast widzi wszystkie zakłócenia. Zwykle używa się również mikroprocesora sterującego, którego zadaniem jest eliminowanie fałszywych alarmów, a także zapobieganie innym błędom w działaniu.

Rozmieszczenie nadajników oraz odbiorników warto pozostawić specjalistom od zabezpieczeń, którzy będą w stanie rozplanować możliwie najlepszą ochronę muzealnych ekspozycji. Oni również ocenią, czy bariery podczerwieni są wystarczającym zabezpieczeniem, czy warto jednak wyposażyć się również w inny system.