Zastosowanie monitoringu w miejscach pracy a przepisy RODO

pracownik w biurze

Systemy CCTV coraz częściej pojawiają się w zakładach pracy. I to już nie tylko w przestrzeniach handlowych i przemysłowych, ale także w biurach. Nie jest jednak tak, że pracodawca może instalować kamery monitoringu w dowolnych miejscach i dowolnie wykorzystywać nagrania. Wszystko regulują przepisy, w tym przede wszystkim te związane z RODO.

Zacznijmy od tego, że wprowadzenie systemu monitoringu wizyjnego musi być usprawiedliwione. Kamery instalować można wówczas, gdy potrzebne są do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, do kontroli produkcji, a także do ochrony mienia oraz informacji. Nie ma jednak dla nich miejsca w pomieszczeniach sanitarnych ani socjalnych.

Nagrania z monitoringu a ochrona danych osobowych

To, co uchwyciły kamery, wykorzystać można wyłącznie do celów, jakim służy monitoring, czyli do zapewnienia bezpieczeństwa. Nagrania nie mogą być przechowywane dłużej niż trzy miesiące – z wyjątkiem sytuacji, w których stanowią dowód w trwającym postępowaniu. Oczywiście każda nagrana osoba ma prawo wglądu do materiałów ze swoim udziałem, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych danych osobowych.

Jeżeli monitoring wizyjny ma dopiero zostać wprowadzony w zakładzie pracy, pracowników trzeba o tym powiadomić przynajmniej dwa tygodnie wcześniej. O jego istnieniu informować należy również każdą nową osobę przyjmowaną do pracy. Dodatkowo, wszystkie pomieszczenia objęte nadzorem CCTV trzeba oznaczyć w widoczny i czytelny sposób.

Na koniec jeszcze jedna ważna informacja. O ile rejestracja obrazu dopuszczalna jest w określonych, wyżej wspomnianych sytuacjach, to pracodawca nie ma już prawa do nagrywania dźwięku. Tego typu działania wiążą się z odpowiedzialnością nie tylko administracyjną i cywilną, ale również i karną.