A03 Pro

wewnętrzne czujniki sejsmiczne

 

SERIE A03 PRO to system wykrywania włamań do ochrony drzwi, okien, ścian i krat. Ewolucja rodziny czujników wstrząsów SERIE A03, SERIE A03PRO dzieli z nią sprawdzoną technologię piezodynamiczną zdolną do wykrywania cięć i wierceń wykonywanych przy użyciu wierteł rdzeniowych lub tarcz diamentowych. Taka technologia jest wspierana przez nowe funkcje, takie jak konfiguracja i kalibracja za pomocą aplikacji mobilnej, dwużyłowe zrównoważone czujniki oraz natywna obsługa topologii gwiazdy.

System składa się z czterech wyspecjalizowanych czujników i wielostrefowego kontrolera do analizy, który zarządza wszystkimi czujnikami A03PRO, a dzięki niewielkiemu zewnętrznemu pasywnemu interfejsowi również tradycyjnymi czujnikami A03. Kalibracja i konfiguracja są przeprowadzane za pomocą bezpłatnej aplikacji kompatybilnej z głównymi urządzeniami mobilnymi na rynku.

deaa03p-door
deaa03p-grate
deaa03p-wall
deaa03p-window
deaa03p-door deaa03p-grate deaa03p-wall deaa03p-window

 

Najważniejsze zalety

Ikona układ  Jedna płytka przetwarzająca do zarządzania wszystkim.

Pojedynczy kontroler może zarządzać wszystkimi modelami czujników A03PRO, niezależnie od konfiguracji. Płytka jest wyposażona w 4 kanały: każdy kanał akceptuje dwa czujniki tego samego typu, co przekłada się na maksymalną obsługę 8 czujników.

 

 

Ikona topologii gwiazdy Proste i odporne na sabotaż podłączenie.

Wszystkie linie alarmowe są zbalansowane i składają się tylko z dwóch niepolaryzowanych przewodów. Razem z  obsługą topologii “gwiazdy”, ułatwiają one podłączenie systemu oraz sprawiają, że jest on odporny na sabotaż.

 

Ikona telefonu Kalibracja z poziomu smartphone'a lub tabletu.

Konfigurację i kalibrację systemu wykonuje się za pomocą aplikacji, którą można bezpłatnie pobrać na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android, korzystając z bezpiecznego połączenia Wi-Fi.

 

Ikona drzwi i okna Wyspecjalizowane czujniki.

Dzięki czterem różnym modelom czujników, możliwe jest zabezpieczenie drzwi, okien, krat, przeszklonych powierzchni, ścian i sufitów przy pomocy pojedynczego systemu i pojedynczej płytki przetwarzającej.

Ikona analizy Zróżnicowane alarmy.

Kontroler wykorzystuje procesor ARM i wydajne filtry cyfrowe do przetwarzania sygnałów pochodzących z czujników i rozróżniania różnych typów ataków na chronioną strukturę.

 

Ikona Włoch Włoska jakość.

Wszystkie czujniki i płytki przetwarzające są projektowane, produkowane i montowane we Włoszech, w siedzibie DEA Security, przy użyciu wysokiej jakości komponentów i materiałów.

 

Czujniki

 

A03 PRO DRM

OCHRONA OKIEN I DRZWI

Czujnik A03PRO-DR(M) chroni drzwi, okna, świetliki i przeszklone powierzchnie przed wstrząsami, przebiciem i otwarciem. Jest wyposażony w urządzenie zapobiegające jego demontażowi i magnetyczny kontakt przeciw maskowaniu (tylko model DRM). Pojedynczy czujnik może chronić obszar o powierzchni 4 m².

Stopień ochrony: zgodny z Grade 3 (EN 50131)
Klasa środowiskowa: zgodna z Class II (EN 50131)

 

A30 PRO GL

OCHRONA POWIERZCHNI SZKLANYCH

Czujnik SN-A03P-GL chroni przeszklone powierzchnie przed rozbiciem, wierceniem i przebiciem. Łatwy i szybki w instalacji, czujnik można łatwo przymocować do szkła za pomocą dostarczonej wraz z nim dwustronnej taśmy. Pojedynczy czujnik może chronić obszar o powierzchni około 4 m².

Stopień ochrony: zgodny z Grade 2 (EN 50131)
Klasa środowiskowa: zgodna z Class II (EN 50131)

 

A30 PRO WL

OCHRONA ŚCIAN

Czujnik SN-A03P-WL chroni ściany przed wierceniem i przebiciem. W przypadku ścian murowanych pojedynczy czujnik może pokryć obszar detekcji 1,5 m promienia, umożliwiając instalację każdego detektora co ok. 3 m. Czujnik jest wyposażony w urządzenie przeciw-demontażowe, które sygnalizuje próby usunięcia czujnika z chronionej konstrukcji.

Stopień ochrony: zgodny z Grade 3 (EN 50131)
Klasa środowiskowa: zgodna z Class II (EN 50131)

 

A03 PRO GR

OCHRONA METALOWYCH KRAT

Czujnik SN-A03P-GR chroni kraty antywłamaniowe, osłony okien i inne rodzaje krat zabezpieczających przed próbami cięcia, wygięcia i przebicia. Zaprojektowany do użytku na zewnątrz, czujnik posiada metalową obudowę, a kabel połączeniowy jest owinięty metalowym elastycznym oplotem.

Stopień ochrony: zgodny z Grade 1 (EN 50131)
Klasa środowiskowa: zgodna z Class III (EN 50131)

 

Kontroler

BR A03P Z4

BR-A03P-Z4

Wszystkie modele czujników SERIE A03PRO są zarządzane przez płytkę przetwarzającą BR-A03P-Z4. Jest to wielostrefowy kontroler, który wykorzystuje wysokowydajne filtry do przetwarzania sygnałów pochodzących z czujników i generowania stanów alarmowych (jeśli występują). Alarmy są zróżnicowane wewnątrz odpowiedniej aplikacji serwisowej według rodzaju ataku:

 • alarm wstępny
 • wstrząs (małe wstrząsy)
 • próba zbicia (mocne uderzenie)
 • wiercenie (ciągłe wstrząsy)

Płytka przekazuje również inne dwa bardzo ważne sygnały:

 • próba sabotażu (demontaż lub sabotaż okablowania)
 • brak zasilania 

BR-A03P-Z4 jest wyposażony w 4 kanały komunikacyjne: do każdego kanału można podłączyć 2 czujniki tego samego typu, łącznie 8 czujników. Ta architektura upraszcza konfigurowanie stref alarmowych, złożonych z jednego lub dwóch czujników zainstalowanych na pojedynczej strukturze. W ten sposób możemy zlokalizować miejsce alarmu, zachowując zalety czujników pasywnych.
Dostępnych jest również 10 wyjść półprzewodnikowych NC (4 wyjścia dla alarmu uderzeniowego/przebicia, 4 wyjścia dla alarmu otwarcia, ogólny alarm sabotażowy, alarm awarii zasilania) do podłączenia systemu do centrali alarmowej. Aby skonfigurować i skalibrować płytkę, potrzebny jest moduł Wi-Fi DG-DEA-WF i odpowiednia aplikacja serwisowa dla urządzeń mobilnych.

Dostępnych jest również 10 wyjść półprzewodnikowych NC (4 wyjścia dla alarmu uderzeniowego/przebicia, 4 wyjścia dla alarmu otwarcia, ogólny alarm sabotażowy, alarm awarii zasilania) do podłączenia systemu do centrali alarmowej. Aby skonfigurować i skalibrować płytkę, potrzebny jest moduł Wi-Fi DG-DEA-WF i odpowiednia aplikacja serwisowa dla urządzeń mobilnych.

 

A03P sygnały

A03P Dongle

Telefon

Aplikacja serwisowa

Aplikacja serwisowa, którą można pobrać bezpłatnie na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android, umożliwia scentralizowaną konfigurację i kalibrację czujników przy użyciu szyfrowanego połączenia Wi-Fi. W przeciwieństwie do bezprzewodowej technologii Bluetooth, połączenie Wi-Fi obejmuje dłuższe odległości: umożliwia to kalibrację z pomieszczenia lub podłogi, które nie są tymi, na których umieszczona jest płytka przetwarzająca.

Dla każdego z 4 kanałów można:

 • kalibrować czułość osobno dla małych wstrząsów, silnych ataków i ciągłych wstrząsów
 • ustawić liczbę zdarzeń, które wywołują alarm (słabe ataki i ciągłe wstrząsy)
 • ustawić czas pamięci na liczenie zdarzeń (ataki)
 • aktywować/dezaktywować filtr rozszerzalności cieplnej (poważne ataki)
 • obejrzeć natężenie sygnałów odbieranych przez czujniki dzięki graficznej prezentacji w czasie rzeczywistym

Niezależnie od wyświetlanego ekranu, aplikacja umożliwia monitorowanie stanu wszystkich kanałów w czasie rzeczywistym i poznanie detali określonego zdarzenia alarmowego dzięki wyraźnym i intuicyjnym ikonom.

 

Diagram typowego systemu

Diagram A03 Pro